Өнеркәсіп жаңалықтары

Неліктен тіркелген қондырғы жылдамдығы тез дамиды

2021-06-19
Бекітілгенқондырғыoften appears in logistics centers where loading and unloading are frequent. Compared with other industries, the development speed of fixed қондырғыis relatively rapid. Its rapid development has driven the prosperity and development of the entire logistics industry. Why is the development of fixed қондырғыөте тез?
First, Consider the large international environment. The country has introduced a reduction in the export tax rebate rate of fixed қондырғы, which brings a series of development opportunities to the development of fixed Dock Leveler enterprises in China.
Second, the main power of the fixed қондырғыis the hydraulic principle and the electric control principle, which conforms to the energy saving and environmental protection concept, and has the advantages of low energy consumption, low noise, no oil leakage, and simple operation.
Third, exports can greatly promote the development of the domestic fixed қондырғыindustry. The state has issued a series of policy guidance on the development of fixed қондырғыs, innovation and technology research and development encourage fixed қондырғыmanufacturers to increase the research and development of fixed қондырғыtechnology In recent years, China’s fixed қондырғыhas successfully embarked on a high-tech road, especially some fixed қондырғыcompanies have appeared to provide customers with free logistics solutions, such as Niuli Machinery , While selling products, it also sells logistics solutions. This greatly increases the added value of fixed қондырғыs. Fixed қондырғыs have rapidly developed into large-scale logistics supporting equipment with a large sales volume. Due to the relatively professional production enterprises, stand on the overall logistics equipment planning The height of the customer’s satisfaction increased significantly.
Төртіншіден, соңғы 30 жылда менің елімнің экономикасы қарқынды дамып, коммерциялық бәсекелестік күшейе түсті. Өндіруші компаниялар мен сауда компаниялары қызмет сапасын ұсына бастады. Машина жасау өнеркәсібі сатудан кейінгі қызметке көбірек көңіл бөлді, өйткені машиналар кәсіпорындарды дамытудың негізгі жабдықтары болып табылады. Сатылымнан кейінгі қызмет үлкен әсер етеді және тұтынушыларға тәжірибені түбегейлі жақсартатын ең кәсіби ақаулықтарды жою және жөндеу қызметтерін ұсынады.
Бесіншіден, менің елімнің ішкі тұрақтықондырғыsнарықты біртіндеп бөлуге кірісті. Жақын арада, бекітілгенқондырғыsүш деңгейге дамыды: жеңіл, орташа және ауыр. Бөлімнің өзі - кәсіпқойлықтың маңызды алғышарты. Даму кәсібиліктің арқасында. .
Sixth, the production and planning of fixed қондырғыlogistics equipment requires strong technology backing. However, my country's fixed қондырғыcompanies have attached great importance to technology research and development in recent years, and many fixed қондырғыcorporate giants have emerged with fixed қондырғыs. Conditions and capabilities of installation planning.
Жетіншіден, бекітілгенқондырғылогистиканың тиеу-түсіру тиімділігін айтарлықтай жақсарта алады, оның жұмысы ыңғайлы және жасанды шаршауды азайтады.